Reservation og betaling

Hotel Polaris tager imod reservationer via telefon, fax, mail eller Skape.

Ved reservation meddeler Hotel Polaris hvorvidt der er ledige varelser pa det onskede tidspunkt. Safremt reservation kan foretages indbetales depositum på 30 % af opholdets samlede pris, dog min. 300 pln.

Varelset bookes ved reservation, efter indbetaling af depositum sker en endelig reservation.
Varelset star til Deres disposition uanset hvilket tidspunkt De ankommer i lobet af dagen.

Restbelobet for opholdet indbetales ved ankomsten til Hotel Polaris, efter forevisning af varelset.

Restbelobet udregnes efter antal opholdsdage, aftalt ved reservation. Hvis gasten ikke ankommer til aftalte ankomstdato, forbeholder Hotel Polaris sig ret til at disponere over varelset efter 1 dogn. Hvis ankomsten til Hotel Polaris forsinkes mere end 1 dogn, kontakt venligst hotellet, saledes at der kan ske en andring i reservationen.

Betaling af depositum kan ske pa folgende mader:
 • Til Hotel Polaris' bankkonto, omkostninger dakkes af gasten.
  Bankens navn: Bank Santander Bank Polska S.A.

  Kontonr.:
  (iban) PL 06 1090 2268 0000 0001 0273 4026   ( i PLN )
  (iban) PL 40 1090 2268 0000 0001 0273 4481   ( i EURO )

  SWIFT: WBK PPLPP
  Modtager: Qorum – Hotel Polaris, Swinoujscie
  Husk at oplyse datoer for opholdet ved betaling.
 • Med kreditkort, omkostninger betales af Hotel Polaris

Ved betaling med kreditkort skal kortets nummer, udlobsmaned og -ar oplyses til Hotel Polaris. Derefter trakker Hotel Polaris det aftalte depositum fra kreditkortet. Transaktionen markeres sarskilt fordi Hotel Polaris rader over egen identifikationsterminal. Ved denne betalingsform betales omkostninger forbundet med transaktionen af Hotel Polaris. Ved hjalp af dette betalingssystem kan de fleste europaiske kreditkort anvendes. Kreditkortets nummer og udlobsdata kan oplyses via telefon, fax eller mail. Kvittering for overforsel via identifikationsterminal udleveres til gasten ved ankomsten til hotel Polaris.

Opholdets samlede pris skal betales ved ankomsten.

Ved forudbetaling af opholdets samlede pris, gives 4 % rabat. Det samlede belob skal dog indbetales senest 60 dage for ankomsten.

Gasten palagges kommunal kurafgift. Hotel Polaris er af kommunen forpligtet til at opkrave denne afgift, som fastsattes af Świnoujście byrad. Afgiften anvendes til livreddere og renholdelse af stranden samt den del af byen, kuromradet er placeret i. Pa nuvarende tidspunkt er kurafgiften 6.20 pln. pr. dogn pr. gast.

Ved ankomsten bekraftes afrejsedatoen.

Hotel Polaris undersoger pt. muligheden for oprettelse af dansk girokonto